Talare 2019

Marika Markovits

Marika Markovits är sedan 2005 direktor på Stockholms stadsmission. Hon har även lång och bred erfarenhet som både anställd och förtroendevald inom Svenska kyrkan. Marika har bl a arbetat som handläggare på nationella nivån och som präst och distriktsledare i Farsta församling. Hon har haft flera uppdrag som förtroendevald på lokal nivå inom Svenska kyrkan och även varit invald i kyrkomötet. Vid biskopsvalet i Stockholms stift under våren 2019 kom Marika på andra plats.
Härutöver har Marika haft ett antal förtroendeuppdrag inom flera idéburna organisationer.
Marika har fått flera utmärkelser,exempelvis blev hon 2013 utsedd till ”Årets Europé” för att ha bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa, Europarörelsen och utsågs samma år till extern pristagare för ”Q80” – ett professionellt nätverk för att stimulera, inspirera och uppmuntra kvinnor till utveckling. 

Med en röd tråd är det lättare att gå åt samma håll
–  Ekonom Maria Frykberg och prästen Lars Björksell
Konsten att väva samman församlingsinstruktion, kyrkorådets styrning, kyrkoherdens ledning och medarbetarnas planer till en röd tråd som får oss att gå åt samma håll och åstadkomma mer. Och kanske vända på en del sanningar om budgetarbete och verksamhetsplanering.
Ekonomen Maria Frykberg och prästen Lars Björksell berättar om det Verktyg för verksamhetsstyrning som Göteborgs stift har utvecklat och där ekonomifrågorna går hand i hand med de pastorala frågorna så att 1+1 blir minst 3.

Medverkande: Maria Frykberg, platschef för ekonomi och HR och Lars Björksell, stiftsadjunkt för ledarskap och organisation på Göteborgs stiftskansli.

Babel, målstyrning och färgglada prickar 

Kommunikatören Charlotta Karlsson om utvecklingen av målstyrning i Luleå domkyrkoförsamling:
Med energi, skärpa och humor (och kanske en och annan sång) berättar kommunikatören Charlotta Karlsson om utvecklingen av målstyrning i Luleå domkyrkoförsamling – och bjuder upp till reflektion kring målstyrningens funktion i Svenska kyrkan. 
Kan många bäckar små av vilja och riktning bli till större flöden med mer kraft? Varför är det ibland så frustrerande svårt för människor att arbeta tillsammans? Och har egentligen Babel något med målstyrning att göra? Med energi, skärpa och humor (och kanske en och annan sång) berättar kommunikatören Charlotta Karlsson om utvecklingen av målstyrning i Luleå domkyrkoförsamling – och bjuder upp till reflektion kring målstyrningens funktion i Svenska kyrkan. 

Målinriktat ledarskap – Rick Ericson

Med erfarenhet från verksamhetsplaner i många församlingar kommer tips om innehåll, syfte, process och implementering.
Under föreläsningen kommer även en del konkreta idéer kring ledarskap/medarbetarskap, mål och vision: Hur ska vi använda verksamhetsplanen?
Kan den ha funktionen att öka delaktighet i utvecklingen hos medarbetaren? Hur ger vi konkreta nedbrutna mål för medarbetare som kan skapa engagemang och effektivitet?

Jesper Rönndahl – Ständigt aktuell komiker och föreläsare

Han känns väl igen genom sina uppdrag inom radio och TV?

Problemlösning – The science way
Om du stöter på ett problem, vänd dig till det som inte gör något annat än löser problem: vetenskapen!

Hur ditt problem än ser ut kan du vara säker på att världens största tänkare har stött på ett större – och löst det! Och ifall de inte löst just det problemet har de gått vidare, löst något annat och blivit världsberömda. Ofta löser vi en svårighet på ett känslomässigt och kortsiktigt sätt, men vetenskapen går tvärtom ut på att hitta metoder och tekniker som kan upprepas i det oändliga – utan att för den sakens skull vara konventionella!