Talare 2018

Image

Ekonomiföredraget
Knut Hallberg

Knut är senior ekonom på Swedbank och har lång erfarenhet av analysarbete både inom makro och finans.

Han har även arbetat tio år på Finansdepartementet. Där arbetade han som analytiker i gruppen kring bankkrisarbetet i början på 90-talet och var sedermera departementsråd på Finansmarknadsavdelningen.

I dag analyserar han främst svensk ekonomi och Riksbankens räntepolitik. Han följer också politiken i Sverige inför valet. Internationellt följer han främst Tyskland och eurozonens utveckling.

Image

”Världens bästa arbetsglädje”
Elizabeth Kuylenstierna

Tänk hur det skulle vara på jobbet om varje medarbetare klev in på arbetsplatsen varje dag med lust och energi, fast besluten att göra sitt yttersta för att bidra till god arbetsglädje, motivation och lysande resultat?!

En skrämmande siffra som talar emot det scenariot är att endast en tredjedel av Sveriges anställda säger sig känna till sin arbetsgivares mål och visioner. Och en fjärdedel vantrivs på sina jobb så till den milda grad att de har stark söndagsångest.

På en hårt konkurrensutsatt marknad kan service, attityd och bemötande från personalen vara avgörande för framgången. Dessutom bidrar det till en stimulerande arbetsglädje för varje medarbetare.

Elizabeth Kuylenstierna delar med sig av sin erfarenhet från arbetet med många personalgrupper i en tänkvärd men underhållande föreläsning om hur vi kan förhålla oss till varandra och vårt arbete, hur vi kan blir stoltare medarbetare som har roligare på jobbet tillsammans.

Image

Inspirationsföreläsning
Jesper Caron

Jesper Caron är en av landets mest efterfrågade föreläsare.

Han har en bakgrund som musikalartist med listplaceringar och musikal och filmroller, därefter chefredaktör för Tidningen Mat och Dryck i Borås, samt ytterligare ledande befattningar inom olika företag.

Jesper driver även Facebook-sidan ”Framsteg” med 280 000 följare, en sida som vid två tillfällen utsetts till Sveriges mest trafikerade Facebook-sida.

Se seminarier »

Läs mer om boende »

Gå direkt till anmälan »