Program Årskonferensen 2014

[vc_column_text]I år är temat för konferensen ”Den goda arbetskraften” och det kommer att märkas i några av föreläsningarna och seminariepassen. Men naturligtvis har ekonomifrågor och inomkyrkliga frågor såsom bland annat Gemensamt Administrativt Stöd ”GAS” en central roll på konferensen.
I år har vi hela sex seminarier i seminarieprogrammet och du kan välja två seminarier. Läs mer om seminarierna längre ner på sidan.

Klicka på respektive datum för att se dagens program:
[/vc_column_text]
[vc_tabs interval=”0″]
[vc_column_text]11.00 Registrering

12.00 Lunch

13.15 Konferensen öppnas

13.30 Föreläsning: Susanne Pettersson ”Den goda arbetskraften”

15.00 Kaffe och sponsormingel

15.30 Fortsättning föreläsning Susanne Pettersson

16.00 Sponsorinformation Office Depot

16.15 Egen tid

18.00 Kvällsaktivitet: Samling vid Lerinmuseet[/vc_column_text]

[vc_column_text]08.00 Morgonbön i domkyrkan

08.45 Aktuellt från Kyrkokansliet

09.30 Kaffe med sponsormingel

10.00 På ”G” – Gemensamt för att vara kyrka.

11.00 Sponsorinformation Eniac Data AB

11.15 Birgitta Brandsjö ”SKAO informerar”

11.45 Föreningens årsmöte

12.15 Lunch och sponsormingel

13.30 Birgitta Brandsjö – ”Tjänstepensioner och förslag till nytt pensionsavtal”

14.30 Seminarium I

15.30 Kaffe med sponsormingel

16.00 Seminarium II

17.00 ”Hemlig gäst”

17.30 Egen tid

19.30 Konferensmiddag med dans[/vc_column_text]

[vc_column_text]08.00 ”Den goda arbetskraften” inkl. morgonbön med biskop Esbjörn Hagberg

08.45 Per Naroskin: ”Föreläsning med knorr”

10.00 Sponsorinformation Nordea

10.15 Kaffe med sponsormingel

10.45 Annika Winsth: Ekonomiföredrag

12.00 Avslutning

13.00 Lunch[/vc_column_text]

[/vc_tabs]
[vc_column_text]

SEMINARIEURVAL

I år har vi hela sex seminarier i seminarieprogrammet och du kan välja två seminarier:[/vc_column_text]

[vc_column_text]a) ”Omställningsavtalet – Finns hjälp att få från kyrkans Trygghetsfond?”  Ylva Wåhlin, SKAO

b) ”Förändringsledning ur ett ledningsgruppsperspektiv” Bo Lindvall, Implement AB

c) ”Rekrytering” Charlotte Klingestad, SKAO

[/vc_column_text]
[vc_column_text]d) ”Pensionsfrågor” Per Andelius och Birgitta Brandsjö, SKAO

e) ”GAS på vägen fram” Staffan Yngvesson, Kyrkokansliet

f) ”Multifunktionella kyrkorum” Leifh Stenholm,  stiftsantikvarie och fil. dr.

[/vc_column_text]
[vc_column_text]
Kort beskrivning av seminarieutbudet

Omställningsavtalet: Hur kan Trygghetsrådet bidra till omställning vid förändringar? Kyrkans trygghetsråd är till för både arbetsgivare och arbetstagare, för att på olika sätt bidra vid arbetsbrist och ohälsa. Missa inte de stöd och bidrag som finns att få genom Kyrkans Trygghetsråd.

Förändringsledning ur ett ledningsgruppsperspektiv: ”I förändringsarbete sätts ledarskapet på sin spets. Osäkerhet inför ”det nya” gör medarbetare extra uppmärksamma på vad ledningsgruppen säger och gör. Seminariet kommer att innehålla diskussioner, övningar och konkreta tips kopplade till
• Ledningsgruppens uppdrag och roll i förändringsarbetet
• Hur man arbetar med kommunikation i olika faser av förändringen – hur man möter medarbetare där de är
• Hur man skapar dialog och delaktighet
• Utmaningar och fallgropar för ledningsgruppen”

Rekrytering: Du vet väl att en rekrytering är den största enskilda investering en chef fattar beslut om med konsekvenser för lång tid framåt. I seminariet går vi igenom rekryteringsprocessens viktiga steg för en hållbar framgångsrik rekrytering.

Pensionsfrågor: Vi ger en fördjupning kring tjänstepensioner i allmänhet och förslag till nytt tjänstepensionsavtal inom Svenska kyrkan i synnerhet.
• Bakgrund till varför Svenska kyrkans förhandlar om nytt pensionsavtal
• Syfte och mål med förslaget till nytt avtal
• Variabler för tjänstepensionskostnader
• Aktuellt förhandlingsläge

GAS på vägen fram: Fördjupningsseminarium om GAS Gemensamt Administrativt Stöd.

Multifunktionella kyrkorum: Hur kan vi utnyttja våra kyrkorum mer flexibelt när vi står inför en framtid med krympande resurser?[/vc_column_text]

[vc_separator color=”grey” accent_color=”#ffffff”]
[vc_text_separator title=”Huvudsponsorer 2014″ title_align=”separator_align_center” color=”grey” style=”double”]
[vc_column_text]nordea_logooffice_depot_logoeniac_data_logo[/vc_column_text]