Program 2019

Temat för årets konferens är ”Målstyrning och verksamhetsstyrning”. 

Ska vi lyckas med att i framtiden klara Svenska kyrkans grundläggande uppgift och hålla verksamheten igång och utveckla den i en krympande ekonomi så är målstyrning och verksamhetsplanering ett prioriterat område i många av Svenska kyrkans enheter på alla nivåer.

Det krävs en effektiv planering och uppföljningsprocess med struktur som en röd tråd. 

Tisdag 11 juni

11.00   Ankomstregistrering 
11.45   Lunch 
12.45   Konferensen öppnas 
13.00   Föreläsning kring ”Målstyrningsarbete” med Marika Markovits,

            direktor Stockholms stadsmission
14.15   Sponsorinformation
14.30   Årsmöte

15.00   Kaffe med sponsormingel

15.30   Med en röd tråd är det lättare att gå åt samma håll med Maria Frykberg och Lars Björksell, Göteborgs stiftsamt Babel, målstyrning och färgglada prickar med Charlotta Karlsson Luleå domkyrkoförsamling.

16.45   Egen tid 
18.00   Buss avgår mot Gammelstaden där vi får en guidning i ”Kyrkstaden” och därefter buss tillbaka till centrala Luleå 

19.45   Middag Kulturens Hus i Luleå

Onsdag 12 juni

08.00   Morgonbön i Luleå domkyrka

08.45   Information från Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation

09.30   Kaffe med sponsormingel 

10.00   Ledarskap/Medarbetarskap, Mål o vision i verksamhetsplanen,Rick Ericson.

10.45   Sponsorinformation 

11.00   Lokalförsörjningsplaner, Håkan Kohkinen

12.00   Lunch 
13.15   Seminariepass 1 
14.15   Seminariepass 2 
15.15   Kaffe med sponsormingel
15.45   ”Hälsokontroll” med AnnMargaret Dahlström, Kyrkokansliet 

16.30   Egen tid

19.00   Uppsamlingsmingel inför föreningsmiddagen i Festivitetssalen på Stadshotellet
19.30   Middag 

Torsdag 13 juni

08.30  Morgonbön i konferenssalen
08.45   Ekonomiföredrag, Riskhantering, intern kontroll och Målkapital inom Svenska 

            kyrkan, Jens Persson, PWC  

10.00   Sponsorinformation

10.15   Kaffe med sponsormingel
10.45   problemlösning ”The Science way” med Jesper Rönndahl
12.00   Prisutdelning
12.45   Lunch

Seminarier: onsdag kl. 13.15 samt kl. 14.15.

Mer om Lokalförsörjning i praktiken Håkan Kohkoinen, byggnadsingenjör vid stiftskansliet i Luleå.

Avtalsinformation – Ylva Linghultförhandlare/rådgivare på SKAO i Umeå.

Workshop om ledarskap och målarbete – Rick Eriksson, Quote.

Protokoll och skrivregler – Per Westberg förhandlare/rådgivare på SKAO.