Ny skrift: Att styra – Vägledning för församlingar och pastorat

Att styra

Den här vägledningen, 48 sidor, är en hjälp för i första hand förtroendevalda i församlingar och pastorat att få en samlad bild av hur de kan styra all verksamhet. Även kyrkoherdar och andra anställda som på olika sätt samarbetar med de förtroendevalda kan ha nytta av vägledningen.

Kyrkomötets beslut med anledning av strukturutredningens förslag har tagits med och kommenterats i vägledningen. Varje kapitel ger också ett antal diskussionsuppgifter som hjälp för att få fram bra lösningar utifrån de lokala förhållandena.

Vägledningen har tagits fram av Henrik Munck af Rosenschöld med firma H:R Konsult och bygger på handboken ”Att styra och leda” som han 2011 skrev i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Härnösands stift. Under arbetets gång har samråd skett med bland andra Sveriges kyrkokamerala förening.

Henrik Munck af Rosenschöld är jurist och åtskilligt i vägledningen är hämtat från hans erfarenheter som administrativ chef vid Svenska kyrkan i Östersund (2001–2008) och därefter som förtroendevald i Rödöns, Näskotts, Aspås och Ås kyrkliga samfällighet. Han har också utnyttjat sina erfarenheter med arbetsgivar- och ledningsfrågor i regeringskansliet (ämnessakkunnig vid Civildepartementet) och som stabschef vid Länsstyrelsen i Stockholms län.