Förslag på ny logga för föreningen

Föreningens nuvarande logga tillkom på 80-talet och har troget hängt med i ungefär 30 år. Så i samband med föreningens 60-års jubileum så kan det vara dags att ge den ett yngre och modernare uttryck som speglar kyrkans och föreningens roll i dag. Förslaget har en tydlig koppling till Svenska kyrkan men ligger ändå inte för nära.

sv_kyrkokamerala_forening_logo

Själva ordet kameral kommer från latinska camera vilket betyder förvaringsrum eller skattkammare. I grova drag handlar det om det som rör ekonomisk förvaltning och administration. Vi ville ha en logotyp där typsnittet håller en så enkel och strikt skärning som möjligt för att visa på tydlighet, organisation och struktur vilket ekonomisk förvaltning och administration handlar om.

Logo beståndsdelar
Som kontrast till det något kantiga typsnittet ville vi skapa ett lite mer böjligt och organiskt figurmärke. För att skapa släktskap till svenska kyrkan och bygga en bas till logotypen behåller vi skölden och den gula färgen. Detta symboliserar att Sveriges kyrkokamerala förening är en del av Svenska kyrkan. Skillnaden är dock att vi skapat en öppen sköld istället för stängd, d v s endast ramen av skölden vilket får symbolisera ”förvaringsrummet” samt öppenhet och transparens.

Ramen visar också på de tydliga ramar ekonomisk förvaltning måste följa. Inuti denna sköld har vi den mer organiska symbolen där vi kombinerat det kristna korset och en gåspenna. Jesu kors är mer subtilt inkorporerad i pennan.

Gåspennan kommer från tiden då man förde bokföring manuellt och bör ses som en metafor till ekonomiska beräkningar och administration men också kunskapsutbyte vilket det också handlar om, att det är en gåspenna visar även på den långa tradition som finns i svenska kyrkan. Symbolen kan också tolkas som en ljuslåga, ett segel eller palmblad (de som lades ut då Jesus red in i Jerusalem vid påsk).

Förslaget till ny logga för föreningen kommer att läggas fram till föreningens årsmöte den 10 juni på Hotell Post i Göteborg för beslut.