Seminarier hålls torsdag kl. 13.15 och kl. 14.15.

Lokal upphandling och samverkande inköp
Catarina Lönnerholm och Hanna Skoglund, kyrkokansliet

Målstyrning –  Verksamhetsplaner – krav, nödvändighet och möjlighet
Liselotte Ågren, kyrkokansliet

Svenska kyrkan på nätet – nya utmaningar vad gäller kommunikation
Susanne Gorne, samordnare för sociala medier, kyrkokansliet

En lyckad rekrytering, att hitta rätt person och ha en genomtänkt efterträdarplanering
Per Z Hæggström, Allegro Executive Search

Workshop, fördjupning i avtalsfrågor
Cecilia Herm

Huvudsponsorer Årskonferensen 2017