Seminarier

Ekonomi och Gemensamma Administrativa Stödsystem, GAS, är högaktuellt och finns givetvis med i programmet. Nytt för i år är att det endast finns ett seminariepass med tre olika seminarier att välja mellan.

Seminarierna du kan välja mellan är:

[unordered_list style=”arrow”]
  • A. K3 regelverket
    Nytt huvudregelverk om årsredovisning och koncernredovisning från Bokföringsnämnden som blir obligatoriskt för större pastorat fr o m 2014, vad innebär det?
  • B. Professionell styrelse
    Att vara del av ett kyrkoråd eller en kyrkonämnd är att ha ett viktigt styrelseuppdrag. Vi belyser vad uppdraget som styrelse innebär och vad som kännetecknar ett bra styrelsearbete. Man behandlar även andra frågor, exempelvis ansvarsfördelning mellan kyrkoråd och kyrkoherde och vad en arbetsordning är och vad den ska innehålla.
  • C. Leda i förändring
    Förändringar utmanar och sätter ledarskapet på sin spets. Hur ser ett gott ledarskap ut i förändringstider? Hur arbetar man fram en plan för förändringsarbetet? Hur identifierar man motstånd? Hur säkerställer man att alla är med? Vilka förändringsstrategier är mest framgångsrika? I seminariet kommer vi att arbeta med några kritiska punkter vid förändringsarbete och erfarenheter av hur man hanterar dessa.
[/unordered_list]

Gå till program »

Huvudsponsorer 2013 är Agrando, Ernst & Young och Swedbank

 

Bilder från Karlskrona